jest obecnie pusty...
zaawansowane
 • Przedmiotem działalności sklepu internetowego Polskie Meble jest sprzedaż mebli oraz artykułów wyposażenia wnętrz.
 • Wszystkie produkty znajdujące się w sklepie są fabrycznie nowe, objęte pełną gwarancją producenta oraz wszystkimi innymi prawami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.
 •  Wszelkie wymienione w sklepie nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą stanowić zastrzeżone znaki towarowe swoich właścicieli.

  1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ 

 1.  Zamówienia można składać przez całą dobę siedem dni w tygodniu, za pośrednictwem koszyka sklepu internetowego, poczty elektronicznej (e-mail) lub telefonu.
 2.  W przypadku zamówienia telefonicznego lub e-mail wymagane jest podanie dokładnej nazwy i numeru zamawianego towaru oraz określenie kolorystki drewna i tkanin (jeśli dotyczy), za pomocą nazw i oznaczeń wystepujących w sklepie.
 3.  W razie zamówienia mebli z powierzonej tkaniny lub z tkaniny nie występującej w sklepie wymagany jest kontakt z obsługą sklepu w celu ustalenia dodatkowych kosztów lub odpowiedniego pomniejszenia ceny.
 4.  Jeśli zamówienie będzie niekompletne, tzn. nie będzie określać koloru drewna, tkaniny lub jeśli to niezbędne wymiarów, nie będzie realizowane.
 5.  Złożenie zamówienia w sklepie w każdej formie jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu.
 6.  Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w razie nie przestrzegania przez klienta wspomnianego regulaminu, a także do odmowy jego przyjęcia bez podania przyczyn.
 7.  Na wyraźne życzenie klienta, po dokonaniu zamówienia, sklep może przesłać bezpłatnie, niewielkie próbki kilku wybranych przez klienta tkanin (dotyczy wyłącznie tkanin), w celu potwierdzenia kolorystyki. 
 8.  Działalność sklepu ogranicza się do terytorium Polski i podzielona jest na województwa w celu ustalenia kosztów dostaw, spowodowanych różnymi odległościami klienta od sklepu, oraz możliwościami logistycznymi sklepu. Przed dokonaniem zamówienia koniecznie zapoznaj się z cennikiem dostaw. Patrz koszty wysyłki.
 9.  Bezwzględnym warunkiem przyjęcia zamówienia jest podanie danych personalnych, niezbędnych do identyfikacji kupującego, oraz jeśli to wymagane wpłata odpowiednich zaliczek.

  2. REZYGNACJA Z ZAMÓWIEŃ i ZMIANA DANYCH.

 1.  Od chwili złożenia zamówienia aż do momętu rozpoczęcia realizacji klient ma prawo zmienić dane dotyczące faktury oraz zmienić lub całkowicie zrezygnować z zamówienia bez jakichkolwiek konsekwencji. W takim wypadku wszystkie ewentualnie pobrane wcześniej zaliczki, dotyczące w/w zamówienia zostaną niezwłocznie zwrócone w całości.
 2.  O zmianie zamówienia lub rezygnacji z niego należy natychmiast poinformować sklep poprzez e-mail biuro@sklepmeble.net.pl lub formularz kontaktowy z podaniem pełnych danych personalnych oraz zamówienia.
 3.  Jeżeli zamówienie zostanie zmienione z jakichkolwiek powodów, termin jego realizacji liczony będzie od zmiany, tak jak od złożenia zamówienia.
 4.  Jeśli podczas realizacji zamówienia okaże się że zamówiony towar nie może zostać wyprodukowany czy też został znacząco zmieniony, klient zostanie o tym natychmiast poinformowany lub zostanie mu zaproponowany inny podobny. W razie braku jego akceptacji zamówienie zostanie anulowane a wszystkie pobrane zaliczki zwrócone w całości, na konto wskazane przez klienta w terminie 7 dni roboczych, od rezygnacji lub anulowania.
 5.  W przypadku zgłoszenia błędów w zamówieniu powstałych z winy klienta (np. błędnie wybrany kolor, tkanina, forma płatności itp.) zostanie on poinformowany o sprostowaniu. Będzie mu przesłane poprawione zamówienie które należy obowiązkowo potwierdzić. W takim przypadku termin realizacji zostanie odpowiednio wydłużony, patrz punkt 2.3 

  3. PŁATNOŚCI, CENY I ROZLICZENIA

 1.  Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez wcześniejszego informowania, dodawania oraz usuwania produktów a także do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
 2.  Zmiany cen o których mowa w pkt. 3.1 nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.
 3.  Cena widoczna przy produkcie staje się wiążąca po dokonaniu zamówienia.
 4.  
 5.  Oferta cenowa dotyczy wyłącznie klientów sklepu POLSKIE MEBLE.
 6.  Na życzenie wystawiamy faktury VAT.
 7.  W przypadku zamówienia nie typowego (np. na wymiar lub z powierzonego materiału) jedyną możliwą formą płatności jest przedpłata. Dopiero po jej wpływie zamówienie będzie realizowane.
 8.  Ceny towarów prezentowanych na stronach sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 9.  Ceny nie obejmują kosztów transportu, prowizji za płatność kartą czy też kosztów związanych z zakupem na raty. Z cenami transportu można się zapoznać na karcie produktu, w menu podręcznym w zakładce koszty wysyłki. 
 10.  Produkty wraz z cenami prezentowane w sklepie nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kc.
 11.  Za wyjątkiem pkt. 3.6 nie są pobierane przedpłaty na prezentowany na stronach sklepu towar.

  4. REALIZACJA, DOSTAWA I ODBIÓR

 1.  Realizacja rozpoczyna się zaraz po przyjęciu i potwierdzeniu zamówienia. Klient na życzenie, może być informowany o dokonanych postępach, w wybrany sposób.
 2.  Kiedy towar zostanie już przygotowany do transportu klient zostanie poinformowany o terminie dostawy / odbioru. Informację tą należy bezwzględnie potwierdzić i zaakceptować lub nie. W razie braku akceptacji klientowi zostanie zaproponowany inny, najbliższy możliwy termin dostawy / odbioru . Brak kontaktu z klientem na tym etapie spowoduje wstrzymanie dostawy / odbioru.
 3.  Jeśli zamówienie dotyczy kilku produktów o różnych terminach realizacji zostanie ono dostarczone po skompletowaniu całości, tzn. po terminie o najdłuższym czasie realizacji.
 4.  Przy odbiorze towaru klient jest zobowiązany sprawdzić czy dostarczony towar jest kompletny, zgodny z zamówieniem oraz czy nie jest uszkodzony mechanicznie. Kontroli należy dokonać w obecności osoby która dostarczyła towar.
 5.  Po pomyślnej kontroli należy potwierdzić to pisemnie na dokumencie dostawy. Jeśli są jakieś uwagi odnośnie towaru należy je tam właśnie umieścić. W innym wypadku reklamacje w związku z brakami, niezgodnością z zamówieniem i uszkodzeniami mechanicznymi nie będą rozpatrywane!
 6.  Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany adres dostawy w wyniku którego towar nie został dostarczony na czas lub został dostarczony pod zły adres.
 7. Nie odebranie przez klienta towaru we wcześniej uzgodnionym terminie skutkuje zerwaniem umowy.
 8.  Cena dostawy nie obejmuje wnoszenia towaru do domu (lokalu) klienta, wydanie towaru następuje z samochodu, od tego momentu ryzyko utraty bądź uszkodzenia towaru przechodzi na klienta.
 9. Cena dostawy w wypadku odbioru osobistego (w magazynie sklepu) wynosi 0 zł.

UWAGA! Przyjęcie towaru bez zastrzeżeń spowoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu niezgodności z zamówieniem braków ilościowych oraz uszkodzeń mechanicznych. Wszystkie zastrzeżenia odnośnie w/w spraw należy koniecznie umieścić w dokumencie dostawy w obecności dostawcy (kierowcy).   

   5. REKLAMACJE

 1.  Każdy z towarów prezentowanych w sklepie objęty jest pełną gwarancją oraz innymi ochronami wynikającymi z litery prawa, na terytorium RP. 
 2.  W przypadku stwierdzenia wad ukrytych należy powiadomić o tym sklep poprzez pocztę elektroniczną z podaniem numeru i nazwy zamówienia, danych osobowych, daty nabycia oraz dokładnym opisem wady.
 3.  W możliwie najkrótszym czasie sklep rozpatrzy państwa reklamację i zaproponuje jej rozwiązanie.
 4.  Z powodów organizacyjnych termin wykonania naprawy gwarancyjnej lub wymiany na nowy ustalany jest indywidualnie, nie może być jednak dłuższy niż 21 dni od daty rozpatrzenia zgłoszenia.
 5.  Niezgodności kolorów tkanin lub wybarwień drewna wynikające z różnych ustawień wyświetlania na monitorze nie stanowią podstawy do reklamacji.

Ważne!  Reklamacja obowiązkowo musi zostać zgłoszona z podaniem danych osobowych i adresowych kupującego daty zakupu oraz dokładnym opisem wady.

    6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1.   W terminie 10 dni od daty dostarczenia zamówionego towaru klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn, według zasad ogólnych na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr.22 poz 271), poprzez złożenie sprzedawcy oświadczenia na piśmie.
 2.  Zwrot towaru następuje na koszt kupującego na adres sklepu POLSKIE MEBLE lub po konsultacji z obsługą sklepu towar może zostać odebrany przez transport sklepowy, również na koszt kupującego w najbliższym możliwym terminie.
 3.  W w/w wypadku sklep zobowiązany jest zwrócić pełną kwotę zakupu towaru. Zwrotowi nie podlegają koszty transportu.
 4.  Zwracany towar nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania, musi być w fabrycznym opakowaniu, musi być kompletny oraz musi być do niego dołączony dokument zakupu (paragon bądź faktura). W innym wypadku zwrot nie będzie możliwy.
 5.  Prawo do zwrotu o którym mowa w pkt. 6.1 nie przysługuje w wypadku kiedy towar został wykonany "na zamówienie" tzn. według wymiarów podanych przez klienta z powierzonych materiałów lub został w jakikolwiek sposób zmieniony na życzenie klienta.
 6.  Zwroty odesłane za pobraniem nie zostaną przyjęte.

   7. POLITYKA PRYWATNOŚCI I POUFNOŚĆ DANYCH

 1. Sklep oświadcza że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr. 133 poz 883) wszelkie dane osobowe podane w zamówieniu oraz w każdej innej formie będą zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.
 2.  Wszystkie dane przez nas pozyskane będą przetważane w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz srawnego działania sklepu.
 3.  Poprzez akceptację regulaminu klient oświadcza że ma swiadomość możliwości dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz na wyraźną prośbę (wymagana forma pisemna) żądania zaprzestania ich przetważania.
 4.  Dane pozyskane z analizy logów serwera wykożystywane są jedynie w celu prowadzenia statystyk oglądalności strony www.sklepmeble.net.pl 

   8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.  Złożenie zamówienia w sklepie oznacza akceptację jego regulaminu.
 2.  Sklep dołoży wszelkich starań aby prezentowane w nim opisy towarów oraz dane techniczne były zgodne z rzeczywistością.
 3.  Sklep ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego informowania.
 4.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy obowiązującego prawa na terytorium RP.
 5.  Sądem właściwym do rozpatrywania sporów dotyczących działalności sklepu Polskie Meble jest sąd w Kępnie.    

    

 

     

 

 

Ładowanie...